top of page
Permohonan HARUS dikemukakan bersama dokumen berikut.
Semua dokumen sokongan yang selain Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu mesti disertakan dengan terjemahan Bahasa Inggeris yang disahkan.
Sila muat naik fail dalam format Portable Document Format (.pdf) atau JPEG (.jpg).

Pengajian Sarjana

Pelajar Tempatan

 • Sijil Kelayakan (STPM / Matrikulasi / Diploma / A-Level atau setaraf).

 • Transkrip Kelayakan (Diploma / A-Level atau setaraf).

 • Program Akreditasi oleh MQA untuk pemegang Diploma. (www.mqa.gov.my)

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sijil.

 • Sijil bahasa Inggeris (MUET).

 • Salinan Mykad (dengan gambar dan maklumat peribadi).

 • Surat Penaja (jika berkenaan).

 • Bukti pengalaman bekerja (jika ada).

 • Bukti Yuran Pemprosesan.

Pelajar antarabangsa

 • Salinan sijil rasmi yang disahkan (SMA / Diploma / A-Level atau setaraf).

 • Salinan sijil terjemahan yang disahkan (jika dikeluarkan selain daripada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu).

 • Salinan transkrip kelayakan yang disahkan (SMA / Diploma / A-Level atau setaraf).

 • Salinan sijil Bahasa Inggeris yang disahkan (IELTS / TOEFL / TOEFL IBT / ELS CIEP).

 • Halaman Depan Pasport.

 • Gambar berukuran pasport.

 • Surat Penaja (jika berkenaan).

 • Bukti Pengalaman Kerja (jika berkenaan).

 • Laporan kesihatan perubatan peribadi (hanya jika anda menderita keadaan perubatan).

 • Bukti Yuran Pemprosesan.

Pengajian Pascasiswazah

Pelajar Tempatan

 • Kelayakan Sarjana Muda / Sarjana.

 • Transkrip Akademik Sarjana Muda / Sarjana.

 • Surat Penaja (jika berkenaan).

 • Pernyataan pengadil (jika berkenaan).

 • Cadangan penyelidikan (untuk kaedah penyelidikan).

 • Gambar bersaiz Mykad.

 • Bukti Pengalaman Kerja (jika berkenaan).

 • Salinan Mykad (dengan gambar dan maklumat peribadi).

 • Bukti Yuran Pemprosesan.

Pelajar antarabangsa

 • Kelayakan Sarjana Muda / Sarjana.

 • Transkrip Akademik Sarjana Muda / Sarjana.

 • Sijil bahasa Inggeris (IELTS / TOFEL / TOFEL IBT / ELS CIEP / TEEP).

 • Surat Penaja (jika berkenaan).

 • Pernyataan pengadil (jika berkenaan).

 • Cadangan penyelidikan (untuk kaedah penyelidikan).

 • Gambar berukuran pasport.

 • Bukti Pengalaman Kerja (jika berkenaan).

 • Salinan Pasport (dengan gambar dan maklumat peribadi.)

 • Bukti Yuran Pemprosesan.

bottom of page