SENARAI KURSUS SEMASA

Semester 3, Sesi 2021/2022 (Mei 2022)

Program Pembelajaran Terbuka dan Jarak Juah/

Open and Distance Learning (ODL)

UKMShape, UKM

Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan

  1.    GGGP6193 - Asas Teknologi Pendidikan

  2.    GGGP6113 - Pengajaran Digital dan Futuristik

  3.    GGGB6014 - Kaedah Penyelidikan