top of page

Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

Doctor Teaching on Seminar

Matlamat Program

Tujuan program ini ialah untuk melengkapkan para pelajar dengan:

Program Pembelajaran Program

Mod & Tempoh Pengajian

(5 Semester)

(4 Semester)

1 tahun pengajian = 3 semester

Struktur Program untuk Mod Kerja Kursus

Struktur program bagi Mod Kerja Kursus adalah seperti berikut:

* Kursus Prasyarat - GGGA6214 Teori dan Amalan Pendidikan (4 kredit)

Kursus Prasyarat  wajib diambil oleh pelajar yang tidak mempunyai latar belakang akademik pendidikan atau pengalaman dalam mengajar bahasa Inggeris. 

Bagi pelajar yang tidak mempunyai kelayakan akademik dalam bidang pendidikan tetapi mempunyai  pengalaman mengajar bahasa Inggeris sekurang-kurangnya lima (5) tahun, boleh dikecualikan daripada mengambil kursus prasyarat ini.

Senarai Kursus

Wajib Fakulti (13 kredit)

Wajib Pengkhususan (15 kredit)

Elektif (6 kredit) *Pilih dua (2) kursus sahaja

Penyelidikan (8 kredit)

Prasyarat (4 kredit)*

* Kursus Prasyarat - GGGA6214 Teori dan Amalan Pendidikan (4 kredit)

Kursus Prasyarat  wajib diambil oleh pelajar yang tidak mempunyai latar belakang akademik pendidikan atau pengalaman dalam mengajar bahasa Inggeris. 

Bagi pelajar yang tidak mempunyai kelayakan akademik dalam bidang pendidikan tetapi mempunyai  pengalaman mengajar bahasa Inggeris sekurang-kurangnya lima (5) tahun, boleh dikecualikan daripada mengambil kursus prasyarat ini.

bottom of page