top of page

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian
(Usuluddin dan Falsafah)

Image by Mosquegrapher

Hasil Pembelajaran Program

Mod & Tempoh Pengajian

(9 Semester)

(27 Semester)

(15 Semester)

(45 Semester)

1 tahun pengajian = 3 semester

(14 Semester)

(45 Semester)

(5 Semester)

Struktur Program Mod Kerja Kursus

Struktur program bagi Mod Kerja Kursus adalah seperti berikut:

*tertakluk kepada Band MUET. Kredit bagi pelajar memiliki Band 2 adalah 124 kredit manakala Band 3 dan ke atas adalah 122 kredit.

Senarai Kursus

Elektif (21 kredit)

Wajib (Universiti) (22 kredit)

** Untuk Pelajar Antarabangsa Sahaja.

4.

Wajib Fakulti (37/39 kredit)

*** LMCE 1052 untuk pelajar yang mendapat MUET Band 2/CEFR A2-B1 sahaja.

Teras (42 kredit)

Elektif (21 kredit)

bottom of page