top of page

Program yang Ditawarkan

Ambilan 2024:

Mei

Ambilan 2024:

Mei & Sept

Ambilan 2024:

Jan & Mei

Doctor Teaching on Seminar

Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

Fakulti Pendidikan

VR Headset

Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan
 

Fakulti Pendidikan

Image by Mosquegrapher.jpeg

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)

Fakulti Pengajian Islam

Program akan datang

Image by S T

Sarjana Pengajian Islam Kontemporari

Fakulti Pengajian Islam

artificial-intelligence-3382507_1280.jpg

Sarjana Kecerdasan Buatan

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

system-3541597_1280.jpg

Sarjana Sistem Maklumat

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Business Meeting

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

teamwork-3213924_1280.jpg

Sarjana
Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

 

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Human Developement.jpg

Doktor Falsafah
(Sains Sosial)

 

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Engineers

Sarjana Kejuruteraan dalam Mikroelektronik
 

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Consultation

Sarjana Sains Sosial
(Psikologi Industri dan Organisasi)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sustainability Science.jpg

Sarjana Sains
Kelestarian

pexels-rfstudio-3825580.jpg

Sarjana  Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 

Fakulti Sains dan Teknologi

cyber-security-3400657_1280.jpg

Ijazah Sarjana Strategi dan Governan Keselamatan Siber

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

bottom of page